top of page

I Vrengens østende ligger Mågerø Marina i en bukt mot syd.

Her har vi bygget opp en marina med ca. 190 båtplasser og et levende miljø. Kiosk med servering, salmaker, vinteropplag , småreparasjoner og båtløft bidrar til en hyggelig marina.

Gjester loses inn på ledige plasser, ring 905 93 151.

bottom of page